המאמרים

מאמר על שיטת העבודה שפורסם בבטאון הפסיכיאטריה

על טכניקת מדיטציית "העבודה" ככלי תרפויטי לשיפור מדדים פסיכולוגיים ורווחה נפשית

byron katie - portrait

השפעה של טכניקת מדיטציית 'העבודה' על מדדים פסיכולוגיים באוכלוסייה הכללית

מחקר זה נועד להעריך את השפעת טכניקת מדיטציית 'העבודה' על מדדים פסיכולוגיים בקרב מדגם שאינו קליני.

העמותה הארצית לשיטת העבודה של ביירון קייטי - מחקר על השפעות השיטה

מחקר קליני לשיטת העבודה על סימפטומים פסיכופתולוגיים בקרב אוכלוסיה כללית

מחקר זה נועד להעריך את השפעת טכניקת מדיטציית 'העבודה' על מדדים פסיכופתולוגיים בקרב מדגם שאינו קליני.

מחקר קליני לשיטת העבודה לשורדות סרטן השד

מחקר זה נועד להעריך את השפעת טכניקת מדיטציית 'העבודה' על שורדות מחלת הסרטן.

מחקר קליני לשיטת העבודה לשורדות סרטן השד מחקר קליני לשיטת העבודה לנשים עם סיכון גבוה לסרטן השד והשחלה

מחקר זה נועד להעריך את השפעת טכניקת מדיטציית 'העבודה' על נשאיות גן 1/2 BRCA

מחקר בתחום החינוך

מטרת המחקר: לבדוק האם לשיטת IBSR יש השפעה על משתני לחץ ורווחה נפשית נוספים: תפיסת הלחץ בחיי היומיום, מצב רוח כללי וסימפטומים קליניים.