המאמרים

מאמר על שיטת העבודה שפורסם בבטאון הפסיכיאטריה
http://doctorsonly.co.il/2015/05/97299

השפעה של טכניקת מדיטציית 'העבודה' על מדדים פסיכולוגיים באוכלוסייה הכללית

מחקר קליני לשיטת העבודה על סימפטומים פסיכופתולוגיים בקרב אוכלוסיה כללית:
Effects of “The Work” Meditation on Psychopathologic Symptoms

מחקר קליני לשיטת העבודה לשורדות סרטן השד:
A prospective pilot clinical trial of “The work” meditation technique for survivors of breast cancer

מחקר קליני לשיטת העבודה לנשים עם סיכון גבוה לסרטן השד והשחלה:
Randomized controlled trial of Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) technique for BRCA1/2 mutation carriers

מחקר בתחום החינוך:

השפעת התערבות IBSR) Inquiry based stress reduction) על שחיקה ורווחה נפשית בקרב מורים