מפגשי לימוד ותרגול העבודה במקומות שונים בארץ

מפגשים ללימוד ותרגול העבודה ללא תאריכים
 
העמותה מבקשת להפוך את העבודה נגישה לכמה שיותר אנשים.
יצרנו מפגשי יום במקומות שונים בארץ, בהם נלמד ונתרגל את ה"עבודה" בקבוצות קטנות.
מוזמנים באהבה!